banner transparent exams

 banner openeclass

 banner fb

banner goneis

 

  

Υπεύθυνοι καθηγητές:
Σαλταούρας Δημήτριος, καθηγητής Πληροφορικής
Μαμασούλα Μαρία, Διευθύντρια, δ/ρ Παιδαγωγικής,
Μεταξούλα Μανικάρου , φιλόλογος, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

 
Το Πρόγραμμα υλοποίησαν οι μαθητές της Α1 - Α2 Λυκείου & μαθητές Γ΄ Λυκείου (Επιλογή Πολυμέσα & δίκτυα) Σύνολο 53 μαθητές.

Σύντομη επισκόπηση του προγράμματος
Στο πρόγραμμα Αγωγής σταδιοδρομίας με τίτλο: «Από το παραδοσιακό στο ψηφιακό σχολείο» έχουμε ως στόχο  να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας ως  πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τα επόμενα πενήντα χρόνια, συνδυάζοντας μεθόδους της παραδοσιακής με τη ψηφιακή διδασκαλία.

Το σκεπτικό μας

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η Πληροφορική και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) διαδραματίζουν ρόλο καταλυτικό στην αναμόρφωση της δομής όλων των Επιστημών και συνακόλουθα και του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες του. Η εκπαίδευση δεν πρέπει και δεν είναι δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη από τη διάδοση των ΝΤ. Άλλωστε η νέα γενιά ζει και βιώνει την πληροφόρηση στο περιβάλλον έξω από το σχολείο και είναι εξοικειωμένη με τις τεχνολογίες. Συνεπώς επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός του σχολείου ως προς τα μέσα και τις τεχνικές της διδασκαλίας στο χώρο της εκπαίδευσης
Στο παραδοσιακό σχολείο η πρόκληση της εκπαίδευσης ήταν να τυπώσουμε κατάλληλα βιβλία σε αρκετά αντίτυπα, να εκπαιδεύσουμε ικανούς δασκάλους οι οποίοι, ως προμηθευτές της γνώσης, θα μάθουν τους μαθητές πώς να διαβάζουν και να μαθαίνουν. Στα βιβλία είχαμε αποτυπώσει τη γνώση και όποιος γνώριζε ανάγνωση αυτός και μπορούσε να μαθαίνει. Αντίθετα, στο ψηφιακό σχολείο η πρόκληση της εκπαίδευσης είναι να ετοιμάσουμε πολίτες όχι μόνο ικανούς να διαβάζουν και να κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά να μαθαίνουν επιλέγοντας τι θα μάθουν, άρα να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. Η ικανότητα της επιλογής του «τι μαθαίνω» είναι σημαντικότερη από την ικανότητα να μαθαίνω και πολύ περισσότερο από το «τι ξέρω».
Η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία αλλάζει σημαντικά, καθώς βαδίζομε σταδιακά σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση. Συνεπώς, σήμερα καλούμαστε να προετοιμάσουμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας, αυριανούς πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος

Στο σχολείο μας συνδυάσαμε σε μια αγαστή και επιτυχή σύζευξη γνωρίσματα του παραδοσιακού με το ψηφιακό σχολείο. Συγκεκριμένα:
Χαρακτηριστικά του παραδοσιακού σχολείου: Διδακτικά εγχειρίδια, σχολικά βοηθήματα, εγκυκλοπαίδεια, τετράδια, πίνακας, μετωπική διδασκαλία, προγραμματισμός διαγωνισμάτων αξιολόγησης τετραμήνων και τριμήνων, τελικές εξετάσεις προαγωγής και απόλυσης, χρήση συμβατικής βιβλιογραφίας, δανειστική βιβλιοθήκη, έκδοση σχολικού περιοδικού «Ηχοχρώματα».
Χαρακτηριστικά ψηφιακού σχολείου: Διαθεματικές εργασίες, project, video, CD, DVD, πρόσβαση σε πηγές πολυμέσων, χρήση ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά τη διδασκαλία, αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, χρήση ηλεκτρονικών διαδικτυακών λεξικών, ιστοσελίδα του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Αγρινίου http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/.

Στόχοι
Διερευνητική μάθηση: οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και εργασίες και ενθαρρύνονται να αναζητήσουν μόνοι τους τη γνώση, να παράγουν αντί να παραλάβουν τη γνώση. Ο ρόλος του καθίσταται ενεργητικός και όχι παθητικός και απλός συσσωρευτής των γνώσεων. Έτσι δίνουν προσωπικό χαρακτήρα και νόημα στη μάθηση.
Διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση: Η ολιστική θεώρηση του μαθήματος μέσα από την διάδραση και άλλων μαθημάτων, επιτυγχάνει τον συνδυασμό και διαφόρων άλλων γνωστικών αντικειμένων και καταργεί την αποσπασματικότητα και τον κατακερματισμό της γνώσης.
Συνεργατική μάθηση: Οι μαθητές προτρέπονται και υποστηρίζονται να λειτουργήσουν ως μέλη ομάδων και κοινοτήτων μάθησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσονται οι ικανότητες διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, σεβασμού του άλλου και δημοκρατικής λειτουργίας της ομάδας.

Αποτίμηση – Αξιολόγηση
Οι ΤΠΕ που εφαρμόζονται στο ψηφιακό σχολείο προτείνουν εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές και επιτρέπουν στον μαθητή να αναπτύξει νέες δεξιότητες, να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένες γνώσεις, καθώς εισάγεται μέσω των ΤΠΕ σε νέα μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία η μάθηση γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η θετική ανταπόκριση των μαθητών και το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον τους επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα του ψηφιακού σχολείου, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται και οι μέθοδοι του παραδοσιακού σχολείου. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με:
  1. Το περιοδικό "Ηχοχρώματα"
  2. Την Ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr
  3. Στις δράσεις της ομάδας συμπεριλαμβάνεται και η Εκπαιδευτική εκδρομή στα χωριά του Ασπροποτάμου και στα Μετέωρα. Στα Μετέωρα οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις πλούσιες βιβλιοθήκες των μοναστηριών και είδαν από κοντά περγαμηνές και χειρόγραφα μεγάλης ιστορικής αξίας.
  4. Συναυλία «Ανθέμια 2011», εκδήλωση Μουσικών Συνόλων του σχολείου
  5. και παραγωγή DVD.
 
1. Το περιοδικό "Ηχοχρώματα"

-Ηχοχρώματα - τεύχος 18 - Οκτώβριος 2010
Θέματα του τεύχους: Frederic Chopin – Γαστρονομικές προτιμήσεις των Αρχαίων Ελλήνων – Το θεατρικό «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» - Η τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα – Απόστολος Καλδάρας – Η μουσική ζωή στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα.

-Ηχοχρώματα - τεύχος 19 - Μάρτιος 2011
Αφιέρωμα στο ταξίδι στη Βιέννη – Μανώλης Χιώτης – Η τραγουδίστρια της νίκης, Σοφία Βέμπο – Το φαράγγι της Κλεισούρας – Έθιμα των χωριών του Αρακύνθου – Κι άλλα Μουσεία της Αιτωλ/νίας – Συμμετοχές των μαθητών με πεζά και ποιήματα.

2. Η Ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου