banner transparent exams

 banner openeclass

 banner fb

banner goneis

 

  

Ολόκληρη η εργασία εδώ (pdf)link


Σχ. Έτος: 2011-2012 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Επικοινωνούμε έτσι … κι αλλιώς: με τον προφορικό, γραπτό και ψηφιακό λόγο»


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ20
ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ, ΠΕ02

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι οι μαθητές:
o να γνωρίσουν διάφορες μορφές και είδη επικοινωνίας (λεκτική, νοηματική, γκράφιτι, ψηφιακή κτλ.)
o να ανατρέξουν στο παρελθόν και να μελετήσουν τρόπους επικοινωνίας
o να εξετάσουν τη σημασία του προφορικού λόγου στην επικοινωνία των ανθρώπων
o να προσεγγίσουν τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου
o να κατανοήσουν την υφή και την ιδιαιτερότητα των δύο μορφών του λόγου, του προφορικού και του γραπτού
o να μπορούν να τις συγκρίνουν τα διαφορετικά είδη του λόγου, χωρίς αξιολογικές διακρίσεις
o να ορίσουν την έννοια του υβριδικού (μίξη προφορικού και γραπτού), καθώς και του πολυτροπικού κειμένου
o να συνδέσουν τα διάφορα είδη του λόγου με μορφές επικοινωνίας, την περίσταση της επικοινωνίας και τις κοινωνικές πρακτικές
o να ερευνήσουν τα διάφορα υλικά της γραφής, την ιστορία της τυπογραφίας, τη χρήση του χαρτιού ως γραφικής ύλης
o να παρουσιάσουν την εξέλιξη της επικοινωνίας γενικότερα, μέχρι τη σύγχρονη εποχή (ψηφιακή επικοινωνία)
o να προβληματιστούν πάνω στη χρήση των greeklish
o να γνωρίσουν έναν διαδεδομένο τρόπο επικοινωνίας μέσω του κινητού τηλεφώνου

Ερευνητικά ερωτήματα:
o Πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους;
o Είναι αναγκαία η μεταξύ των ανθρώπων επικοινωνία;
o Πώς επικοινωνούσαν παλιά οι άνθρωποι;
o Ποια η αξία του προφορικού και του γραπτού λόγου;
o Ποια η θέση μας απέναντι στην ψηφιακή επικοινωνία και στον ψηφιακό λόγο;
o Πώς έγραφαν και πού αρχικά οι άνθρωποι; Πώς εξελίχθηκαν τα υλικά, καθώς και το σύστημα της γραφής;
o Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον προφορικό λόγο; Μήπως θεωρείται κατώτερος από τον γραπτό;

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
Το θέμα επιλέχθηκε με κριτήριο να γνωρίσουν οι μαθητές διαφόρους τρόπους επικοινωνίας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας και να κατανοήσουν πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Ένα ακόμη κριτήριο για την επιλογή του θέματος ήταν να μελετήσουν οι μαθητές τους διαφόρους τρόπου επικοινωνίας και εκφοράς του λόγου, ώστε να μπορούν να τους χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.
Η ερευνητική εργασία σχετίζεται με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκφραση – Έκθεση) Α Λυκείου και ειδικότερα με την ενότητα «Ο Λόγος».

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)
o Αρχικά οι μαθητές, μέσω της διδακτικής μεθόδου το καταιγισμού των ιδεών, που θα εφαρμόσει ο διδάσκων, θα προσπαθήσουν να οριοθετήσουν τα υποθέματα και τα ερευνητικά ερωτήματα.
o Θα συνδιαμορφώσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί ένα «συμβόλαιο συνεργασίας», όπου θα διατυπώνουν ρητά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ομάδα, ώστε η εργασία τους να είναι αποτελεσματική.
o Στη συνέχεια, θα χωριστούν σε ομάδες με κριτήρια το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τομέα έρευνας που θα αναλάβουν.
o Θα προσδιορίσουν τις πηγές άντλησης του υλικού (έντυπος λόγος και ηλεκτρονικός).
o Θα εργάζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) και ατομικά.
o Θα παρουσιάζουν την πορεία της εργασίας τους και το παραγόμενο προϊόν στην ολομέλεια του «τμήματος ενδιαφέροντος».
o Ο εκπαιδευτικός θα εμψυχώνει, θα παρακολουθεί και θα βοηθά τους μαθητές με βάση την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)
o Αναμένεται οι μαθητές να παράγουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους σε έντυπη μορφή.
o Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να ασκηθούν σε ένα συνεργατικό εργαλείο του web 2.0 και συγκεκριμένα το wiki.
o Θα τους δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουν τη γνωστική τους εμπειρία, αναζητώντας και ανακαλύπτοντας από μόνοι τους τη γνώση.
o Θα αποκτήσουν ερευνητική και κριτική σκέψη.
o Θα μάθουν να εργάζονται ομαδικά, αλλά και ατομικά και θα γίνουν υπεύθυνοι για την εργασία που αναλαμβάνουν.
o Θα αποκτήσουν δεξιότητες έρευνας σε πηγές και ιδιαίτερα αξιολόγησης των πληροφοριών του διαδικτύου, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογίας, διαλεκτικής σύνθεσης και παρουσίασης της νέας γνώσης.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
o Σχολική και Δημοτική βιβλιοθήκη
o Διαδίκτυο – φυλλομετρητής για αναζήτηση πληροφοριών
o Εικόνες google
o Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης
o wiki (εργαλείο του web 2.0)
o αναλώσιμα υλικά (τετράδιο, υλικά γραφής)

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
o Βικιπαίδεια
o Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής
o Προφορικός και γραπτός λόγος [από τη σελίδα www.greek-language.gr]
o Η ιστορία της γραφής
o Ψηφιακός λόγος
o Λάζος, Χρήστος Δ. (2002), Γραφή τότε που δεν υπήρχε το χαρτί, εκδόσεις Ανατολικός.
o Παναγιωτόπουλος Ι. Μ. (1985), Ο σύγχρονος άνθρωπος, εκδόσεις των φίλων Αθήνα.
o Τηλεπικοινωνίες. Από τις φρυκτωρίες στους δορυφόρους, Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 16 Μαΐου 1999.
o Blanck H. (1994), Το βιβλίο στην αρχαιότητα, Παπαδήμας, Αθήνα.