Εκτύπωση
  1. 29 Νοεμβρίου 2014 (Αίθουσα Εκδηλώσεων): Συνάντηση Χορωδιών
  2. 14 Δεκεμβρίου 2014 (Αίθουσα Εκδηλώσεων): Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
  3. 20 Δεκεμβρίου 2014 :Ημερίδα «Κριτικός γραμματισμός»