Εκτύπωση

Σχολικό έτος 2006 - 2007

Μουσικές - Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Α) Εξωσχολικές εκδηλώσεις

Β) Ενδοσχολικές εκδηλώσεις

Γ) Συμμετοχές του Μουσικού Σχολείου

Δ) Μουσικά σεμινάρια στο Μουσικό Σχολείο

Ζ) Συνδιοργανώσεις του Μουσικού Σχολείου με άλλους φορείς

Θ) Σχολικές γιορτές

Εκδηλώσεις που έγιναν στο Μουσικό Σχολείο

Άλλες συμμετοχές & ευκαιρίες