Εκτύπωση

 

Ο λ ό κ λ η ρ η   η   ε κ δ ή λ ω σ η

 


Tango Apasionado - Astor Piazzolla
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου


Oblivion _ Astor Piazzolla
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου

 

 


Los Pajaros perdidos - Astor Piazzolla


Zita - Suite Troileana Astor Piazzolla
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου

 

 


Libertango - Astor Piazzolla
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου


Ballada para un loco - Astor Piazzolla

   
  

Yo soy Maria - Astor Piazzolla
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου