Κάθε Τετάρτη από 9.35 ως και 12.30 π.μ. μπορούν να ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες σχετικά με την επίδοση των μαθητών.