«Διατροφή και υγεία». Υπεύθυνη Γιαννάκου Σπυριδούλα, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Στα πλαίσια του Προγράμματος έγινε ενημέρωση στους μαθητές για την υγιεινή διατροφή, αλλά και στους γονείς από τη Διαιτολόγο κ. Γιολδάση.