των μαθητών Καραγκούνη Γεωργίας και Βάτσικα Ιωάννη