Σήμερα 4/3/2016 και ώρα 12:30 ανοίχτηκαν οι προσφορές για την εκδρομή του Σχολείου στην Καρδίτσα. Στο διαγωνισμό μειοδότησε το ταξιδιωτικό γραφείο "ΚΙΝΗΣΗ TRAVEL" ΜΗΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. με 2200 ευρώ.