Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
διοργανώνει
την Κυριακή, 10 Απριλίου 2016, στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου
την πρώτη εαρινή συναυλία των μαθητών του.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν έργα κλασική μουσικής