Εκδήλωση από τη συνάντηση εταιρικών σχολείων στο Μουσικό Σχολείο για το πρόγραμμα Comenius, 25/04/2013

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ελλάδα

A popular song in both Turkish & Greek

TURKISH FOLK DANCE "ZEYBEK"

Λήξη του προγράμματος