• Συναυλία καθηγητών. Μουσική για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Τετάρτη 3-12-2014
  • Χριστουγεννιάτικη Συναυλία , Κυριακή,14-12-2014. Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Σύνολο Πνευστών.
  • Συμμετοχή του συνόλου Παραδοσιακής Ορχήστρας στη βράβευση παιδιών των ειδικών σχολείων, Πέμπτη, 18-12-2014
  • Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικης μουσικής- επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, Δευτέρα 22-12-2014. Προπαρασκευαστικό σύνολο παραδοσιακής ορχήστρας
  • Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικης μουσικής- επίσκεψη στο Δημαρχείο Αγρινίου, Δευτέρα 22-12-2014. Προπαρασκευαστικό σύνολο παραδοσιακής ορχήστρας.
  • Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικης μουσικής- επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης αναπήρων παίδων Αγρινίου Τρίτη,23-12-2014. Προπαρασκευαστικό σύνολο παραδοσιακής ορχήστρας.
  • Συμμετοχή με δημιουργία τραγουδιού στο διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας. Ηχογράφηση τραγουδιού ,Κυριακή,14-12-2014.
  • Ημερίδα «Κριτικός Γραμματισμός» Σάββατο,20-12-2014