Η σύμπραξη «U'n Me» είναι ένα διεπιστημονικό έργο που μελετά την παραδοσιακή μουσική και τον πολιτισμό. Η παραδοσιακή μουσική αντανακλά τις ζωές των απλών ανθρώπων και μέσα απ’ αυτά οι άνθρωποι δίνουν φωνή στα συναισθήματά τους και διατηρούν την ιστορία τους. Όπως συμβαίνει και με άλλες πτυχές του πολιτισμού, η παραδοσιακή μουσική αναπτύχθηκε μετά από πολλά χρόνια επαφής μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων. Με τη σύμπραξη αυτή, όλες οι χώρες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό τους μέσα από τα δημοτικά τραγούδια. Μέσα από τη σύμπραξη προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος και το ενδιαφέρον για την επικοινωνία μέσα από ξένες γλώσσες. Με τη διερεύνηση των διαφορετικών πολιτισμών των 6 εταιρικών χωρών, εντοπίζοντας τις ομοιότητες τους, κατανοώντας και αποδεχόμενοι τις διαφορές τους, οι συμμετέχοντες μπορέσαμε να αποκτήσουμε μια πιο ανοιχτόμυαλη στάση απέναντι στο διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια της σύμπραξης, οι μαθητές έκαναν έρευνα για να αποφασίσουν σχετικά με τα παραδοσιακά τραγούδια πάνω στα οποία ήθελαν να εργαστούν και έμαθαν τις ιστορίες πίσω από αυτά τα τραγούδια. Οι μαθητές έγραψαν και ανέβασαν θεατρικά βασισμένα πάνω σ’ αυτά τα τραγούδια. Εκτός από την παραδοσιακή μουσική, παρουσιάστηκαν και παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές των εταιρικών χωρών. Στις δραστηριότητες της σύμπραξης περιλαμβάνονται και τα προϊόντα για τις παραδόσεις και τις γιορτές των εταιρικών χωρών. Κάθε χώρα δημιούργησε 4 πολιτιστικά βιντεοκλίπ με την ονομασία «Πολιτισμός μέσα σε 3 λεπτά» με θέμα διάφορες πτυχές του πολιτισμού. Τα βιντεοκλίπ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου (σε ειδικό χώρο αφιερωμένο στο έργο). Πληροφορίες σχετικά το παραγόμενο υλικό και τις άλλες δράσεις της σύμπραξης τέθηκαν στη διάθεση του κοινού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το τελικά προϊόντα μπορούν να φανούν χρήσιμα, όχι μόνο στους καθηγητές ξένων γλωσσών, αλλά στους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα ήταν να διερευνηθούν τα παραδοσιακά τραγούδια που συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το ενδιαφέρον μας για το παρελθόν μας αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης για ένα διάλογο με το παρόν και αυτό με τη σειρά του θα βοηθήσει να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική που φαίνεται να απειλείται υπό το κράτος των πολιτισμικών συγκρούσεων και της παγκοσμιοποίησης. Η σύμπραξη βοήθησε τη νεότερη γενιά να ανακαλύψει ξανά τις ρίζες της και να προσδιορίσει την αιτία για την απώλεια κάθε ενδιαφέροντος προς την παραδοσιακή μουσική. Χάρη σε αυτή τη σύμπραξη, καθένας από τους συμμετέχοντες είχε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει την αλληλεπίδραση λαών και παραδοσιακής μουσικής μέσα από την ενασχόληση με διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και με τη σύγκριση της δικής του πραγματικότητας με αυτές των άλλων πολιτισμών. Η σύμπραξη «U'n Me» ενθάρρυνε επίσης τους μαθητές να σέβονται και να προστατεύουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες τους. Οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω σε παγκόσμια θέματα, όπως ο πόλεμος, η ειρήνη, οι πολιτιστικές αξίες κ.λπ. μέσα από τις ιστορίες και τις πληροφορίες που συνέλεξαν για τα δημοτικά τραγούδια. Εμείς φτιάχνουμε την Ιστορία και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε ό, τι έχει απομείνει από την παραδοσιακή μουσική που είναι ένα είδος καθρέφτη που αντανακλά την ιστορία μας και γι’ αυτό θα πρέπει να την διατηρήσουμε. Η σύμπραξη συνέβαλε στη διατήρηση της μουσικής μας παράδοσης και προκάλεσε το ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς για την παραδοσιακή μουσική. Καθώς η σύμπραξη ασχολήθηκε επίσης και με άλλες πτυχές του πολιτισμού, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι, αλλά και η ευρύτερη κοινότητα, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικές με την παραδοσιακή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς, τις παραδόσεις, τις γιορτές κ.ά. Επιπλέον, με το να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα, οι μαθητές ανέπτυξαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν τα κίνητρά τους για μάθηση. Μια ευρωπαϊκή σύμπραξη είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, για να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, και να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες. Από αυτή την άποψη, η σύμπραξη «U'n Me» έδωσε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εξασκήσουν χρήσιμες δεξιότητες όπως είναι οι γλωσσικές, να μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ, να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες, να εργάζονται ομαδικά κλπ., και αυτό τους βοήθησε τόσο κατά τη διάρκεια της σύμπραξης όσο και γενικότερα στη ζωή τους. Κατά τη διάρκεια της σύμπραξης υπήρχαν δραστηριότητες που προωθούσαν την ενασχόληση με τη γλώσσα των άλλων εταιρικών χωρών (προετοιμασία Λεξικού Χρήσιμων Φράσεις, Τραγουδώ τα Τραγούδια του Άλλου κλπ.) προκειμένου να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για άλλες σπάνιες γλώσσες. Η συμμετοχή σε μια μιας τέτοια σύμπραξη ενθάρρυνε όλους τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν σωστά τη γλώσσα για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να παρουσιάσουν τις πολιτιστικές αξίες της χώρας τους. Έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε μια διεθνή σύμπραξη, ανέπτυξαν το επιχειρηματικό τους πνεύμα τους, ενώ την ίδια στιγμή οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν την άποψή τους για την Ευρώπη, τους ορίζοντές τους και την άποψή τους για άλλους πολιτισμούς. Τέλος, η σύμπραξη έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να προωθήσουν την διαπολιτισμική κατανόηση και να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους. Επίσης, βοήθησε τους μαθητές να γίνουν πιο ανεκτικοί και ανοιχτόμυαλοι. Όλοι έμαθαν την αξία της συνεργασίας, περισσότερα για τον πολιτισμό του άλλου και διεύρυναν τους ορίζοντές τους μέσα από τις συναντήσεις της σύμπραξης, πράγμα που είχε θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την κοινότητα. Οι συναντήσεις σε κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα σχολεία πολλαπλασίασαν τη γνώση πάνω σε διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους, καθώς επίσης και πάνω στις καλές πρακτικές για την εκπαίδευση, και προώθησαν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.