Λίγα λόγια για το δικό μας Erasmus+/KA1

Σύντομος απολογισμός

με τα πρακτικά οφέλη που αποκομίσαμε από την όλη εμπειρία μας στις διαφορετικές κινητικότητες και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ή σκοπεύουμε να τα ενσωματώσουμε στη διδασκαλία μας προς όφελος των μαθητών

1Η ΡΟΗ – 2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Course: Structured Educational Visit to Schools / Institutes & Training Seminars in Ireland – Δουβλίνο

24 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου 2019

Φορέας Υποδοχής: English Matters

Εκπαιδευτικοί:

Ιωάννα Δημάκη ΠΕ04.02, 

Αλεξάνδρα Χρήστου ΠΕ02

Απολογισμός

1. 

«Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+/δράση ΚΑ1» και κατά το χρονικό διάστημα από 24 Φεβρουαρίου έως και 02 Μαρτίου 2019, συμμετείχα σε επταήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, υλοποιημένη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters. 

Η εμπειρία αυτή ήταν πολύ σημαντική για πολλούς λόγους. Πρωταρχικά, μου δόθηκε η δυνατότητα να βελτιώσω τις γλωσσικές μου γνώσεις στα Αγγλικά, καθώς η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας καθώς και η γλώσσα στην οποία διεξήχθησαν τα σεμινάρια.

Επίσης, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και να γνωρίσω σε σημαντικό βαθμό την ιστορία και τον πολιτισμό του Ιρλανδικού λαού.

Το πρόγραμμα παρείχε τη δυνατότητα επίσκεψης σε τρία διαφορετικού τύπου σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό είχε ως συνέπεια, αφενός να γνωρίσω την καθημερινή σχολική ζωή των Ιρλανδών μαθητών και συναδέλφων, αφετέρου τη δυνατότητα απόκτησης  μιας Ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, μιας διαφορετικής διδασκαλίας και μεθοδολογίας των  γνωστικών αντικειμένων, και τέλος τη δυνατότητας επαφής και διερεύνησης νέων θεματικών αντικειμένων. 

Επιπλέον, γνωρίζοντας το Ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα  εντόπισα σημαντικές ομοιότητες αλλά και διαφορές με το αντίστοιχο Ελληνικό. Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πληροφορήθηκα στοιχεία και άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων εκτός του Ιρλανδικού. (Ιταλικού, Γερμανικού, Ισπανικού κ.α.)

Μετά το τέλος του προγράμματος και την επιστροφή μου στο σχολείο, υπήρξε έντονο το ενδιαφέρον των συναδέλφων, αλλά και των μαθητών μου να τους μεταφέρω τις εμπειρίες που αποκόμισα. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ειδικά οι μαθητές της Γ ' Λυκείου έδειξαν μεγάλο  ενθουσιασμό αλλά και ενδιαφέρον  στο να μάθουν στοιχεία σχετικά με  τον τρόπο λειτουργίας των Ιρλανδικών σχολείων, τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα αυτή, αλλά και τις σπουδές στα Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας. Τόσο στην τάξη αυτή αλλά και σε όλες τις τάξεις που διδάσκω αφιέρωσα χρόνο να απαντήσω στις ερωτήσεις των μαθητών μου σχετικά με το πρόγραμμα, τη χώρα που επισκέφτηκα, τους Ιρλανδούς συμμαθητές τους και τη σχολική καθημερινότητα αυτών. Πολλοί μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία και ταυτόχρονα είχαν την απορία αν και αυτοί θα μπορούσαν στο μέλλον να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό. Η απάντηση ήταν θετική, ενημερώνοντας τους νεότερους μαθητές ότι το σχολείο συμμετείχε στο παρελθόν (σχολικά έτη 2012 - 2013 και 2013 - 2014) σε αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης και στο μέλλον θα ξανααιτηθεί  τη συμμετοχή του μέσω του επίσημου κρατικού φορέα υποτροφιών (ΙΚΥ).   

Όπως διαπίστωσα από την επιτόπια παρακολούθηση μαθημάτων στα σχολεία της Ιρλανδίας, οι νέες τεχνολογίες είναι ενταγμένες στην διδακτική πράξη. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει διαδραστικός πίνακας και μόνιμα εγκατεστημένος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην έδρα του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές έχουν όλοι το δικό τους i-pad  το οποίο χρησιμοποιούν σε κάθε μάθημα, ακόμα και στα εργαστήρια. Σε κάποια από τα μαθήματα που διδάσκω χρησιμοποιώ τον διαδραστικό πίνακα της αίθουσας. Όμως στο σχολείο μας δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτό να γίνει σε κάθε αίθουσα δυστυχώς. Επειδή όμως τα οφέλη της διδασκαλία με τη χρήση αυτών των ηλεκτρονικών μέσων είναι σημαντικά, θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τις νέες τεχνολογίες όσο περισσότερο μπορώ σε όλα τα μαθήματα που διδάσκω (ίσως λιγότερο μπορεί να γίνει αυτό στη Γ' Λυκείου) χρησιμοποιώντας έστω το δικό μου υπολογιστή στο σχολείο ή πάντα σε συνεννόηση με τους συναδέλφους να μετακινούμαι με το τμήμα μου σε αίθουσα που υπάρχει διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας. 

Τέλος, πολύ ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε για μένα το πολύ φιλικό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά κυρίως ο σεβασμός που έδειχναν οι μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος τόσο προς τον καθηγητή τους, όσο και προς τους συμμαθητές τους. Αν και ομολογουμένως και στο δικό μας σχολείο επικρατεί ένα παρόμοιο σχετικά κλίμα, θα προσπαθήσω μέσα από το διάλογο να το ενισχύσω ακόμα περισσότερο, ώστε η διδακτική ώρα να είναι πιο ευχάριστη, αλλά και εποικοδομητική για όλους έχοντας υπόψη και τη σχετική δυσκολία της κατανόησης των περίπλοκων νόμων, ασκήσεων και πειραμάτων του μαθήματος της Χημείας!»

Ιωάννα Δημάκη, ΠΕ04.02

Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αγρινίου

2. 

«Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+/δράση ΚΑ1» και κατά το χρονικό διάστημα από 24 Φεβρουαρίου έως και 02 Μαρτίου 2019,  είχα την ευκαιρία συμμετοχής, ως καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, στην επταήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση “Structured Educational Visit to Schools / Institutes & Training Seminars in Ireland”  στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, υλοποιημένη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters.

Συνολικά, η εμπειρία μου από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά, καθώς υπήρξε η αφορμή για τη βελτίωση επαγγελματικών, κοινωνικών, γλωσσικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων και την πρόσληψη νέων παραστάσεων και ερεθισμάτων αξιοποιήσιμων προς όφελος των μαθητών μου. Συγκεκριμένα η επιμόρφωση συνέβαλε:

    • στην περαιτέρω ανάπτυξη του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας

    • στην εξοικείωση με την καθημερινότητα της σχολικής ζωής σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα

    • στη γνωριμία με την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενός άλλου ευρωπαϊκού έθνους

    • στην επαφή και συνεργασία με συναδέλφους από πολλές χώρες της Ευρώπης και στη συνακόλουθη ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και απόψεων

    • στην ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας τόσο  ενδοσχολικά  όσο και με άλλους  ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς 

    • στη δυνατότητα να μοιραστώ τις γνώσεις που απέκτησα με συναδέλφους μέσω της δραστηριότητας κινητικότητάς μου

    • στην ενίσχυση θετικής στάσης σχετικά με την αποστολή περισσότερων συναδέλφων σε επιμορφωτικά προγράμματα Erasmus+ 

    • στην επαγγελματική ανανέωση συναισθηματικά με τη δημιουργία ενός θετικού αισθήματος από την εργασία μου και πρακτικά με την ενσωμάτωση στη διδασκαλία μου στοιχείων που είδαμε να εφαρμόζονται κατά την επιμόρφωση, δηλαδή επιπλέον χρήσης οπτικοακουστικών μέσων,  προσπάθεια ανάδειξης στους μαθητές της φιλοσοφίας και των αξιών του σχολείου για την υγιή συγκρότησή τους, βελτίωση του κλίματος συνύπαρξης και δεκτικότητας μέσα στην τάξη.»

 Αλεξάνδρα Χρήστου

Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αγρινίου


2Η ΡΟΗ – 2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Course: One Week Course for Teachers of Music στο Cheltenham, Ηνωμένο Βασίλειο 

16 Μαρτίου 2019 – 24 Μαρτίου 2019

Φορέας Υποδοχής: Intereducation

Εκπαιδευτικοί:

  Αλεξάνδρα Πάκου ΠΕ79.01, 

Βικτώρια Χατζηκουμή ΠΕ79.01

Απολογισμός

1. 

«Οι πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης σε μια συγκεκριμένη χώρα, δεν εκτίθενται σε πολλές αλλαγές. Πηγαίνοντας στο εξωτερικό, διακρίνουμε ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μαθαίνοντας έτσι να εξετάζουμε πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποκτώνται διεθνείς, διαπολιτισμικές ικανότητες, καθώς και πολιτιστική αντίληψη. Η ζωή σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, και η συναναστροφή με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη σε καθημερινή βάση, παρέχουν γνώσεις που θα εξαλείψουν μερικούς από τους μύθους και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν για άλλες χώρες. Η ενασχόληση με πολλούς πολιτισμούς μπορεί επίσης να μας κάνει να είμαστε ανεκτικοί και κατανοητοί και ανοιχτόμυαλοι απέναντι σε άλλους ανθρώπους. 

Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι, συμμετέχοντας κάποιος σε πρόγραμμα κινητικότητας, πρόκειται να αποκομίσει οφέλη και σημαντικές εμπειρίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Στο δικό μας πρόγραμμα, κατά την 2η ροή στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωρίσαμε τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας, συναναστραφήκαμε με ντόπιους και γνωρίσαμε συναδέλφους όχι μόνο της χώρας υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών. Παράλληλα, παρακολουθήσαμε μαθήματα στα οποία εμβαθύναμε και διευρύναμε τα καλλιτεχνικά μας ενδιαφέροντα. Η γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας μας δημιούργησε νέες εκπαιδευτικές προοπτικές. Η πρόσβαση σε άλλες κατηγορίες διδακτικού υλικού ήταν για έμενα το καλύτερο όφελος. 

Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιώ περισσότερο οπτικο-ακουστικά μέσα κατά τη διδασκαλία μου, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα μέσα είναι πολύ χρήσιμα λόγω της ευελιξίας που προσφέρουν στον διδάσκοντα, ώστε να γίνεται πιο ελκυστικό το μάθημα, κάτι που διαπιστώσαμε στην Αγγλία. Οι καθηγητές αλληλεπιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό με μαθητές που έχουν δυσκολίες, αλλά και δημιουργούν κίνητρα τόσο στον εαυτό τους όσο και στους μαθητές τους για βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων. Το πιο συγκλονιστικό όμως είναι ότι δεν εντάσσουν την τεχνολογία μόνο στην τάξη, αλλά και στα ατομικά μαθήματα. 

Αυτό όμως που θα ήθελα να κάνω, επηρεασμένη από όλη τη διαδικασία του προγράμματος, είναι να υλοποιήσω ένα σχέδιο ανταλλαγής μαθητών. Τα οφέλη για τους μαθητές είναι πολλαπλά αφού μέσω των προγραμμάτων αυτών ανοίγουν οι ορίζοντές τους, γνωρίζουν άλλες χώρες και τους πολιτισμούς τους, γνωρίζουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, μαθαίνουν για την αγορά εργασίας τους και εξασκούν τα Αγγλικά τους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Το μεγαλύτερο όφελος όμως είναι ο σεβασμός και η ανοχή που αναπτύσσεται προς διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες. Ο στόχος για εμένα είναι να δημιουργήσουμε πολίτες του κόσμου…»

Αλεξάνδρα Πάκου, ΠΕ79.01     

Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αγρινίου

2. 

«Κλείνοντας το πρόγραμμα Erasmus ερχόμαστε να κάνουμε μία αποτίμηση της εμπειρίας αυτής και να συνοψίσουμε σε αυτή την έκθεση τα οφέλη που αποκομίσαμε από αυτό το ταξίδι.

Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλες κουλτούρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, προσεγγίσεις στη διδασκαλία, καινούριες ιδέες. Μπορέσαμε να συγκρίνουμε τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας, να ανατροφοδοτήσουμε την έμπνευση μας ως προς τη διδασκαλία και να αποτιμήσουμε και τα θετικά και αρνητικά σημεία του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος ειδικότερα όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής. 

Αρχικά θα ήθελα να κάνω μία αποτίμηση της επιμόρφωσης που οργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Intereducation. Η επιμόρφωση ήταν πραγματικά πλήρης, πολύπλευρη και σχετικά καλά οργανωμένη, συμπεριέλαβε ποικίλες δραστηριότητες και τόσο οι επιμορφωτές όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που επισκεφτήκαμε ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους εξαιρετικά. 

Ένα αρνητικό σημείο που θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με την οργάνωση της επιμόρφωσης είναι το εξής: Ενώ το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ήταν πολύ πλούσιο, οι δραστηριότητες λάμβαναν χώρα σε διαφορετικές πόλεις τις ευρύτερης περιοχής. Αυτό που οι οργανωτές δεν έλαβαν υπόψιν ήταν ο απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από τη μία πόλη στην άλλη με τη συγκοινωνία, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε για πρακτικούς λόγους να είμαστε απόλυτα συνεπής με το χρονοδιάγραμμα. 

Όσον αφορά στα βιωματικά σεμινάρια, ήταν εξαιρετικής ποιότητας και αποκομίσαμε πάρα πολλά θετικά από τη διαδικασία αυτή. Σχέδια μαθήματος, δημουργικές προτάσεις, καινοτόμες ιδέες και πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Οι επισκέψεις στα σχολεία ήταν πολύτιμη εμπειρία όχι μόνο για τις προσλαμβάνουσες που πήραμε αλλά και επειδή μπορέσαμε να μπούμε και στη διαδικασία της σύγκρισης και να κρίνουμε από διαφορετική σκοπιά και με άλλη θεώρηση πλέον τα θετικά και τα αρνητικά σημεία στη δική μας εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι επισκέψεις μουσικού και ιστορικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος συμπλήρωσαν την όλη διαδικασία όχι απλώς υπο το πρίσμα της ψυχαγωγίας, αλλά και σαν κομμάτι και προέκταση της μουσικής εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Αναπόφευκτα, μέσα από τη διαδικασία της εμβάθυνσης στη διδασκαλία της μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούμε πλέον να κάνουμε τη σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία στην Ελλάδα. 

Η διαπίστωσή μου είναι ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και οι οδηγοί σπουδών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, δεν διαπίστωσα σημαντικές διαφοροποιήσεις και με μεγάλη μου χαρά μπορώ να πω ότι τα προγράμματα για τη διδασκαλία της μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και δεν υστερούν ως προς αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης μπορώ να πω ότι και η κατάρτιση των πτυχιούχων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών στην Ελλάδα είναι επαρκής και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών. Σαφώς η διαρκής ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη προκειμένου να βρίσκεται έτοιμος πάντα για κάτι καινούριο, για να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη μουσική παιδαγωγική και πάντα να ανταποκρίνεται σε ένα σύγχρονο σχολείο. Αν έχει λοιπόν ανάγκη από κάτι ο εκπαιδευτικός μουσικής στην Ελλάδα, είναι ακριβώς αυτή η διαρκής επιμόρφωση, ανατροφοδότηση και εξέλιξη η οποία δυστυχώς δεν στηρίζεται από το κράτος και ο κάθε ενδιαφερόμενος ουσιαστικά πρέπει με δικά του μέσα και έξω από το πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης να φροντίζει για τη αυτοβελτίωση και την επιμόρφωσή του. Το μεγαλύτερο αρνητικό δε για τον Έλληνα εκπαιδευτικό μουσικής είναι η σχεδόν παντελής έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού και της υποδομής  ούτως ώστε να υλοποιήσει σωστά τα προγράμματα σπουδών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ύπαρξη υποδομής και εξοπλισμού είναι αυτονόητη. Η ουσιαστικότερη διαφορά μας λοιπόν έγκειται ακριβώς σε αυτό το σημείο: Έχουμε την κατάρτιση, τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών αλλά όχι την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για να έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Μία ακόμη ουσιώδης διαφορά της Ελλάδας με το Ηνημένο Βασίλειο ως προς το μάθημα της μουσικής στα δημόσια σχολεία, είναι ότι στη χώρα μας η υλοποίηση του προγράμματος σπουδών στα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας διακατέχεται από ένα ποσοστό ελευθερίας του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν πιέζεται να ακολουθήσει το αναλυτικό πρόγραμμα κατά  γράμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργεί περισσότερο ως κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις και ο δάσκαλος της μουσικής ενθαρρύνεται στο να προσαρμόζει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των μαθητών του και της σχολικής μονάδας γενικότερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η τήρηση του αναλυτικού προγράμματος είναι πιο αυστηρή. 

Σε προσωπικό επίπεδο, οι επιδιώξεις μου μετά από την εμπειρία αυτή κινούνται στις εξής κατευθύνσεις:

    • Προσπάθεια για εξοπλισμό της σχολικής μονάδας με τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για το μάθημα

    • Αξιοποίηση των μέσων τεχνολογίας περισσότερο μέσα στο μάθημα

    • Ενίσχυση του βιωματικού χαρακτήρα της διδασκαλίας

    • Εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας που προσφέρεται για περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση»

Βικτώρια Χατζηκουμή, ΠΕ79.01     

Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αγρινίου


3Η ΡΟΗ – 2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Course: Structured Educational Visit to Schools / Institutes & Training Seminars in Finland – Ελσίνκι

31 Μαρτίου – 06 Απριλίου 2019

Φορέας Υποδοχής: English Matters

Εκπαιδευτικοί:

Σταυρούλα Αλεξάκη ΠΕ06, 

Ειρήνη Μαμασούλα ΠΕ79.01

Απολογισμός

«Η επταήμερη επιμορφωτική επίσκεψη στο Ελσίνκι στις 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2019, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Γνωρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας μέσα από την ενημέρωση που λάβαμε από στελέχη της εκπαίδευσης για τη λειτουργία των σχολείων και για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας γενικότερα, την παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολικές τάξεις και την ανταλλαγή απόψεων για τις πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας μέσω συνομιλιών με διευθυντές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθαίνοντας ταυτόχρονα την ιστορία και την κουλτούρα της Φινλανδίας, με βοήθησε να γνωρίσω τα μονοπάτια του Φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος και να φύγω από αυτή γεμάτη γνώσεις, πρακτικές και θεωρητικές, που μπορώ να τις εφαρμόσω όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην τάξη.

Χρησιμοποιώντας περισσότερα οπτικοακουστικά μέσα στη διδασκαλία του μαθήματος μου, θα προσπαθήσω η περισσότερη δουλειά της διδαχθείσας ύλης να γίνεται μέσα στην τάξη ώστε τα παιδιά να έχουν όσο γίνεται λιγότερη εργασία για το σπίτι, εξασφαλίζοντάς τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο επίσης πιστεύω πως θα επιτευχθεί συνεργασία και υπευθυνότητα των μαθητών, αυτοπεποίθηση, ενθάρρυνση και δημιουργικότητα κάποιες από τις βασικές αρχές του Φινλανδικού παιδαγωγικού συστήματος.

Αυτήν τη ξεχωριστή γνώση και αυτή την ιδιαίτερη νοοτροπία θα προσπαθήσω να υιοθετήσω και εγώ στο μάθημά μου έχοντας ως οδηγό τη Φινλανδική φιλοσοφία που τόσο μας τόνισαν ‘Less is more’.»

Ειρήνη Μαμασούλα ΠΕ79.01

Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός στο Μουσικού Σχολείου Αγρινίου 

κατά το σχ. έτος 2018 – 2019 


3Η ΡΟΗ – 2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Course: Structured Educational Visit to Schools / Institutes & Training Seminars in Finland – Ελσίνκι

31 Μαρτίου – 06 Απριλίου 2019

Φορέας Υποδοχής: English Matters

Εκπαιδευτικοί:

Σταυρούλα Αλεξάκη ΠΕ06, 

Ειρήνη Μαμασούλα ΠΕ79.01

4Η ΡΟΗ – 1 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Course: Special Needs and Inclusive Learning – University of Kent at Canterbury, Kent, UK

05 Αυγούστου – 16 Αυγούστου 2019

Φορέας Υποδοχής: Pilgrims

Εκπαιδευτικός:

Σταυρούλα Αλεξάκη ΠΕ06

 Απολογισμός

«Το ποιο σημαντικό εφόδιο που αποκόμισα από την εμπειρία μου στις δύο κινητικότητες με το φετινό Σχέδιο Erasmus+/KA1 είναι η σιγουριά ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειές μου, αλλά και οι προθέσεις μου ως εκπαιδευτικού και ανθρώπου βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λόγω και προηγούμενης ανάλογης εμπειρίας και ευαισθητοποίησης (το 2004 & το 2008) πίστευα και πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει το κλίμα μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους που πρέπει να θέτει και να προσπαθεί να υλοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός.

Δυστυχώς, λόγω των συνθηκών στην ελληνική πραγματικότητα, συχνά κατέληγα να αυτοαμφισβητούμαι – κυρίως εξαιτίας της «διαφορετικότητας» της προσέγγισής μου στη διδασκαλία, και όχι μόνο. Είναι συχνά δύσκολο να ακολουθήσεις την πορεία σου όταν τα ερεθίσματα που δέχεσαι σου δείχνουν ότι μπορεί εσύ να αρμενίζεις στραβά αφού ο γυαλός είναι στα σίγουρα ίσιος.

Μέσα, λοιπόν, και από τις δύο κινητικότητες που πραγματοποίησα σε χώρες με πολύ διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα – τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο – κατέληξα στα εξής συμπεράσματα:

• Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερο οπτικο-ακουστικά μέσα στη διδασκαλία του μαθήματός μου.

• Θα συμμετέχω στη σύνταξη αίτησης Erasmus+/KA2 και στην υλοποίηση σχεδίου ανταλλαγής μαθητών σε συνεργασία με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που γνώρισα στη διάρκεια αυτών των κινητικοτήτων.

• Θα συνεχίσω να φροντίζω ώστε να οικοδομώ κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, ηρεμίας, ισότητας αποδοχής της διαφορετικότητας και καλλιέργειας της πρωτοβουλίας μέσα στην τάξη/σχολείο.

Τώρα όσον αφορά τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ως άμεση απόρροια της συμμετοχής μου στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο, τόσο ως συντονίστρια όσο και ως επιμορφούμενη μέσα απ’ αυτό, αναφέρω ενδεικτικά τα παρακάτω:

Α. Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου συμμετείχα σε επιμορφωτικές δράσεις & δράσεις διάχυσης που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Erasmus+/KA1. Πιο συγκεκριμένα: 

1. 08.11.2018> Εισήγηση στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγρινίου με τίτλο «ERASMUS+/KA1 σε απλά βήματα» μετά από πρόσκληση του Δ/ντή του σχολείου.

2. 19.06.2019> Εισήγηση στην Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+/KA1 που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών, με την ευγενική υποστήριξη της Εστίας Επιστημών και τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών και καινοτόμες πρακτικές – Προτάσεις προς Υιοθέτηση / Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Η εισήγησή μου, που είχε τίτλο «Why the Grass is Always Greener on the Other Side: Η Περίπτωση της Φινλανδίας», έγινε μετά από πρόσκληση του Δ/ντή του Αρσακείου Πατρών.

3. 12.09.2019> Συντονισμός, Διοργάνωση και Εισήγηση στην Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκού Σχεδίου Erasmus+/KA1 με τίτλο «Δεξιότητες για τη Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Παγκόσμια Κοινότητα / Skills for the Ever Changing Global Community» που υλοποιήθηκε από το Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου – Λ.Τ. Η εισήγησή μου είχε τίτλο «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες & Συνεκπαίδευση».

4. 12.09.2019> Διοργάνωση και Εισήγηση σε Βιωματικό Σεμινάριο με τίτλο «Emotional Literacy in the (Foreign) Language Classroom» στο πλαίσιο υλοποίησης Ημερίδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκού Σχεδίου Erasmus+/KA1 με τίτλο «Δεξιότητες για τη Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Παγκόσμια Κοινότητα / Skills for the Ever Changing Global Community» που υλοποιήθηκε από το Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου – Λ.Τ. 

5. Επαφές και ενημέρωση εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων από άλλα σχολεία με σκοπό την καθοδήγηση/στήριξή τους στη σύνταξη αίτησης για υπαγωγή του σχολείου τους στα προγράμματα Erasmus+.

6. Ενημέρωση των σχετικών με το πρόγραμμα σελίδων στο διαδίκτυο:

    • Facebook: Erasmus Agrinio 

    • Ιστοσελίδα ΜΣΑ: http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/index.php/evropaika-programmata/erasmus  

Β. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών ως συνέχεια της συμμετοχής μου στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Erasmus+/KA1 έχουν γίνει τα παρακάτω: 

1. Εκπόνηση σχεδίου μαθήματος στο πλαίσιο υιοθέτησης βιωματικού προγράμματος με τίτλο «My English Class Outdoors» για το μάθημα των αγγλικών, και ολιγόωρη επίσκεψη τμήματος α1/α2 γυμνασίου στην Ανθήρ Α.Β.Ε.Ε, τοπική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίου αποξηραμένων Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (07.05.2019).

2. Δόθηκε και δίνεται έμφαση 

    • σε πιο μαθητοκεντρική μάθηση και με την υιοθέτηση πολυαισθητηριακών τρόπων διδασκαλίας, 

    • στην καλλιέργεια αξιών (ethos) και κοινωνικών δεξιοτήτων (social skills), 

    • στην καλλιέργεια/δημιουργία μιας πιο «φιλικής» προς το μαθητή τάξης («less is more», visual stimuli etc)

    • στην ενσωμάτωση και στην κάλυψη των αναγκών κάθε είδους διαφορετικότητας

3. Ιούνιος/Σεπτέμβριος 2019 > Πρόταση από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου μέσω της κας Βίκυ Μαράτου, ερευνήτριας στο ΕΑΠ, για συμμετοχή του σχολείου μας σε έργα Erasmus+ που υλοποιούνται από τον συγκεκριμένο φορέα κατά την παρούσα φάση. Εξερεύνηση τρόπων συνεργασίας.

4. Σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας κ. Γρηγόρη Σκιαδά θα ξεκινήσουμε άμεσα (από το Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2019) τη διοργάνωση μιας σειράς βιωματικών σεμιναρίων που θα γίνονται από συναδέλφους ΠΕ06 και θα απευθύνονται σε συναδέλφους ΠΕ06. Αυτή η πρακτική Peer Learning είναι ευρύτατα διαδεδομένη στο εξωτερικό και μπορεί να αποτελέσει και μία καλή αρχή για τη στήριξη των συναδέλφων οι οποίοι (μάλλον) αγωνίζονται μόνοι τους χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους με τους «ομότεχνούς» τους και συχνά νοιώθουν ότι είναι οι μόνοι που βιώνουν δυσκολίες.

5. Συντονισμός παιδαγωγικής ομάδας και μελών του συλλόγου διδασκόντων του ΜΣΑ για αγορά εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης: με χρήματα από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Erasmus+/KA1 αγοράστηκαν 3 βιντεοπροβολείς για 3 αίθουσες διδασκαλίας, 1 Laptop για τον Μουσικό Τομέα (Αρμονία), 1 Desktop για τη Βιβλιοθήκη του ΜΣΑ για χρήση από τους μαθητές, 1 Φορητό Ηχείο, ενώ με το υπόλοιπο 20% του εν λόγω προϋπολογισμού προβλέπεται να αγοραστούν ένας ακόμα laptop και 1 βιντεοκάμερα.

6. Προσπάθεια στήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών ακολουθώντας την πρακτική/φιλοσοφία του pastoral care που ακολουθείται από πολύ παλιά στα σχολεία της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.»

Σταυρούλα Αλεξάκη, ΠΕ06 

Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αγρινίου