ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ERASMUS+ ΚΑ1 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020

Όταν ο Ντεσιντέριους Έρασμος/Εράσμους, ο Ολλανδός αναγεννησιακός ανθρωπιστής το 1516 επιμελήθηκε την πρώτη έντυπη κριτική έκδοση του ελληνικού κειμένου της Καινής Διαθήκης στη διάρκεια των Σκοτεινών Αιώνων, τότε που κυριαρχούσε η λατινική γλώσσα και η Δυτική Ευρώπη ήταν υπό τον σιδηρό έλεγχο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και το επίπεδο μόρφωσης και μάθησης του λαού ήταν χαμηλό, δε θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ πως το όνομά του πέντε αιώνες αργότερα θα είχε συνδεθεί από τους απογόνους του σε όλη την Ευρώπη με τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα προγράμματα κινητικότητας του πληθυσμού της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
Προγράμματα – τα οποία ως μετεξέλιξη των παλαιότερων Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig με χρονικό άξονα δράσης από το 2014 – 2020 – συνδυάζουν και στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, στην κατάρτιση σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Τα προγράμματα Erasmus+ αποτελούν καλά παραδείγματα ανάδειξης της βιωματικής μάθησης, με την απόκτηση πρακτικών, πολιτιστικών, ιστορικών γνώσεων και δεξιοτήτων και προωθούν τη διάπλαση προσωπικοτήτων μέσα από τα βιώματα και τις αλληλεπιδράσεις ομάδων ανθρώπων. 
Με τα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποστολή του δημόσιου σχολείου διευρύνθηκε. Αν και η μόρφωση και η κοινωνικοποίηση του μαθητή συνεχίζουν να αποτελούν τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους, παράλληλα δίνεται έμφαση στην απόκτηση από μέρους των εκπαιδευτικών μας, προσόντων που θα τους βοηθήσουν αφενός να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους εφόδια, αφετέρου να ανοίξουν τους ορίζοντες των μαθητών τους και να τα προετοιμάσουν να διαχειριστούν ενεργά την ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια. 
Με αυτές τις σκέψεις το ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προχώρησε το Φεβρουάριο του 2018 στη σύνταξη σχεδίου Erasmus+ κινητικότητας εκπαιδευτικών ΚΑ1 από και με Συντονίστρια του προγράμματος την κα Αλεξάκη Σταυρούλα, υποδιευθύντρια του σχολείου. Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 και με την ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκε τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 4 ροές που προέβλεπαν την κινητικότητα 7 εκπαιδευτικών. 
Αναλυτικά κατά το χρονικό διάστημα από 24 Φεβρουαρίου έως και 02 Μαρτίου 2019, οι καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Ιωάννα Δημάκη, ΠΕ04.02 (Χημικός) και Αλεξάνδρα Χρήστου, ΠΕ02 (Φιλόλογος) συμμετείχαν σε επταήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, υλοποιημένη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters. 
Το διάστημα 16 έως 24 Μαρτίου οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Βικτώρια Χατζηκουμή και Αλεξάνδρα Πάκου, συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επιμόρφωση με τίτλο “One week course for teachers of music” που υλοποιήθηκε στο Cheltenham του Ηνωμένου Βασιλείου από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “Inter Education”.
Κατά το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως και 06 Απριλίου 2019, οι καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Σταυρούλα Αλεξάκη, ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας) και Ειρήνη Μαμασούλα, ΠΕ79.01 (Μουσικός) συμμετείχαν σε επταήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, που υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters.
Τέλος κατά το διάστημα από 05 Αυγούστου έως και 16 Αυγούστου 2019, η καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Σταυρούλα Αλεξάκη, ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας) συμμετείχε σε δεκαήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Canterbury στην Κομητεία του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο που υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Pilgrims.
Επιχειρώντας ένα σύντομο απολογισμό αυτής της δράσης θα υπογράμμιζα 4 κοινά θετικά σημεία που προκύπτουν ως συμπεράσματα από τις 4 αυτές ροές/κινητικότητες εκπαιδευτικών, έτσι όπως τεκμαίρονται από τις εκθέσεις πεπραγμένων των συνάδελφων που πήραν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα :
Το πρώτο αφορά στη θεματολογία της κάθε επιμόρφωσης η οποία υπήρξε πολυσχιδής και διαφορετική. Επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών μάθησης, της συμπεριληπτικής μάθησης και του τρόπου αντιμετώπισης της διαφορετικότητας του μαθητή στην τάξη σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και του τρόπου διδασκαλίας και αξιοποίησης της μουσικής παιδείας στα δημόσια σχολεία.
Το δεύτερο αφορά στη φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα, η οποία καλλιεργήθηκε από την αρχή τόσο από τους «hosts» (από εκείνους που φιλοξενούσαν) όσο και από τους φιλοξενουμένους, όποια κι αν ήταν η χώρα προέλευσής τους. Οι διαφορετικές κουλτούρες αλληλοδιαπλέκονται, οι μικρές αποδράσεις σε περιοχές βοηθούν να γνωρίσουν οι επισκέπτες την ιστορία, τον τόπο επίσκεψης και έτσι η φιλοξενία γίνεται ομηρική υπόθεση. Εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας σχετίζεται άμεσα με την ιστορία της, το κλίμα της, τη φιλοσοφία που έχει κάθε λαός. 
Το τρίτο αφορά στην αναπόφευκτη σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων η οποία προκύπτει από την επαφή και επικοινωνία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Βλέπω, ακούω, εκπλήσσομαι, συγκρίνω, απογοητεύομαι από τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μου, ενθουσιάζομαι από τις διαφορετικές – αλλά θετικές – θεάσεις των άλλων. Μοιράζομαι προβληματισμούς με συνάδελφους, εντοπίζω κοινά σημεία, επιστρέφω και κάνω ένα βήμα πιο πέρα. Ακριβώς αυτή η λογική του ΚΑΝΩ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΠΕΡΑ θα οδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου αρχικά να μην είναι αρνητική σε ό,τι καινούριο έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα – κάποιες φορές – νερά της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Είναι οι εκπαιδευτικοί εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν τους μαθητές τους και θα τους γαλουχήσουν με το ιδεώδες μιας Ευρώπης, σφυρηλατώντας ταυτόχρονα με την εθνική τους ταυτότητα και την ευρωπαϊκή.
Το τέταρτο αφορά σε υλικό όφελος και στον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου. Η καθημερινή διδακτική των μαθημάτων ενισχύθηκε με την αγορά τριών βιντεοπροβολικών συστημάτων, βιντεοκάμερας με την ταυτόχρονη καταγραφή ήχου και εικόνας, ιδιαίτερα χρήσιμης για την καταγραφή των ποικίλων δράσεων του σχολείου, αλλά και 3 υπολογιστών, μεταξύ άλλων.
Κλείνοντας εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην συντονίστρια του προγράμματος κ. Αλεξάκη Σταυρούλα για την πρωτοβουλία της και για το όλο συντονισμό του προγράμματος, στην κ. Σαρλή, η οποία με την επιμόρφωση που κατά καιρούς έχει κάνει σε σχολεία της περιοχής έχει λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την ενημέρωση των ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων, στις συναδέλφους οι οποίες ανέλαβαν να ταξιδέψουν με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει η οργάνωση ενός τέτοιου ταξιδιού και να υλοποιήσουν το σχέδιο ERASMUS+. Προτρέπω διευθυντές να ενθαρρύνουν την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων – προγραμμάτων στο σχολείο τους, αλλά και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει κάποιο Erasmus+ είτε επιθυμούν να το κάνουν, λέμε ανεπιφύλακτα να το τολμήσουν. 
Τα οφέλη απεριόριστα και ανεκτίμητα για όλη τη σχολική κοινότητα!


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ