Εργασίες μαθητών στο 6ο Ψηφιακό Φεστιβάλ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Διαθεματικές

Υπό Διαμόρφωση

 

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός
Βίντεο για την ενδοσχολική βία, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίασια της ερευνητικής εργασίας της Α' Λυκείου.


Εφαρμογή εύρεσης συγχορδιών
Εφαρμογή Android που έχει τη δυνατότητα εύρεσης, κατηγοριοποίησης, και ταξινόμησης (μείζονες, ελάχιστες, ελαττωμένες κλπ) των συγχορδιών κιθάρας. Επιπλέον μπορεί να αναπαράγει ηχητικά και να απεικονίζει τις συγχορδίες, δηλαδή ποιες νότες και σε ποιο τάστο θα παίζουμε.

sighordies